Cultuurhistorische waardenkaart

Algemene informatie

De Erfgoedkaart Limburg is een instrument dat erfgoed in de fysieke leefomgeving in beeld brengt. Het is een digitale basiskaart opgebouwd uit een aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Met de Erfgoedkaart hebben we met ingang van de Omgevingswet in 2021 de basis op orde voor ons Limburgs cultureel erfgoed: dit wil zeggen we hebben één provincie dekkende kaart met erfgoedwaarden op gemeentelijk detailniveau en die op basis van gelijke standaarden als instrument kan worden gebruikt om invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen van gemeenten binnen Omgevingswet.

Informatie op deze basiskaart is verstrekt door deelnemende gemeenten en samengesteld in samenwerking met Provincie Limburg. Door gebruik te maken van de zoomfunctie en filters kunt u nagaan waar in specifieke gemeente zich cultuurhistorische waarden bevinden. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie uit de basiskaart? Neem dat contact op met de betreffende gemeente via de algemene website van deze gemeente.

Deelnemende gemeenten aan Erfgoedkaart Limburg hebben toegang tot een besloten deel van deze website, bestemd voor het beheren van hun deel van de informatie horende bij de basiskaart. Er is gestart met de eerste 2 lagen, namelijk de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten, en zal verder worden uitgebreid met de bovengenoemde lagen. De Erfgoedkaart Limburg is een dynamische kaart en kan naar wens van de gemeenten worden gevuld met verschillende onderdelen van cultureel erfgoed. De kaart maakt het mogelijk om cultureel erfgoed te verbinden aan andere opgaven binnen de fysieke leefomgeving op het gebied van onder andere cultuur, economie, onderwijs, veiligheid en toerisme en biedt de mogelijkheid aan iedere gemeente om op basis van uniforme data eigen gemeentelijke publiekskaarten te maken en burgers actief te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisies.

Alle betrokken partijen hebben hun uiterste best gedaan om informatie op de basiskaart zo volledig en correct mogelijk weer te geven. Desalniettemin kan het voorkomen dat informatie involledig is. U kunt geen rechten ontlenen aan informatie uit de basiskaart en andere onderdelen van deze website. Deze website maakt louter gebruik van cookies die nodig zijn voor een correcte technische werking van deze website.